Aktuellt

04.05.2017

Vernissage: 4.5.2017 kl. 19.00-21.00.
Utställningen är öppen 5-28.5.2017,
tisdag-söndag kl. 14.00-20.00.

Avajaiset: 4.5.2017 klo 19.00-21.00.
Näyttelyn aukioloajat 5-28.5.2017,
tiistai-sunnuntai klo 14.00-20.00.

Opening: The 4th of May 7-9 pm.
The exhibiton is open from the 5th until the 28th of May 2017,
Tuesday-Sunday 14-20 pm.OBS! HUOM! NOTE!
As Facebook-events can last no longer than 2 weeks, please note that the exhibition lasts until the 28th of May!

- - - - -

Konsten som en förnyande drivkraft
Göran Torrkulla


När konstnären genom signeringen kapar navelsträngen till konstverket får det ett eget liv. Förutom att det formas av den enskilda betraktarens medskapande engagemang, uppvisar det också nya sidor och öppnar nya förståelsehorisonter allt efter de nya sammanhang i vilka det presenteras. Och genom nya möten mellan verk och mottagare, framträder oväntade dimensioner och beröringspunkter som finner resonans i de mest skilda livserfarenheter. Härvid har vi som enskilda individer en väsentlig andel i och ansvar för konstverkens liv: utan betraktarens levande umgänge med dem förblir de stumma. Att skapa och tillägna sig konst ställer oss därför inför ingenting mindre än uppgiften att försöka klarlägga de svårigheter och oklarheter som anfäktar just oss själva - något som gör det hela både lätt och svårt. Lätt för att vi kan börja gräva där vi står. Svårt därför att det är oss själva vi måste gräva i. Arbetsamt för att vi måste ta oss modet och tålamodet att själva försöka finna vår egen personliga väg.

Varje möte med en konstnärlig gestaltning är sålunda meningsladdat på ett mångdimensionellt existentiellt sätt, och just genom att ta del av varandras olika reaktioner, uppfattningar och tolkningar, kan vi få syn på förnyande sidor eller aspekter som vi på egen hand inte skulle ha fått syn på. Tack vare sin brokiga mångfald av olika uttrycksformer fungerar konsten som en spegel för var och en som tar den till sig. I den meningen låter sig frågan om konstens status och roller inte meningsfullt diskuteras i isolering från dess olika förankringar i den mänskliga livsvärlden som helhet. Vår förståelse har här ingen på förhand given gräns, utan vi måste istället steg för steg försöka bli medveten om hur långt vi själva vill och vågar sträcka oss i varje enskilt fall.

Att träda konsten och varandra tillmötes handlar sålunda om en beredskap att inse att vi är inbäddade i en föränderlig vardag som ständigt ställer nya krav på oss liksom att vi också själv förändras, och förblir därför en uppgift som inte låter sig fastslås på förhand eller en gång för alla. Istället för att tala om att finna eller återskapa sitt ”ursprungliga” eller ”sanna” själv, borde vi kanske hellre tala om att lära oss erkänna vårt oavvisliga behov och beroende av varandra – med alla de spänningar, missförstånd och konflikter som den innefattar – och efter bästa förmåga försöka axla vårt ansvar som enskilda medmänskliga individer. Detta innebär ingenting mindre än att vi ställs inför uppgiften att ta ställning till vad vi helgivet kan omfatta och ägna våra krafter åt – en samvetsfråga som rör både våra egna liv och vår gemensamma livsvärld, som det gäller att ständigt ställa mitt inne i våra vardagliga liv.

Den existentiella svårigheten består härvid i att inse att vi lika litet kan undkomma vardagen, som vi kan lösgöra oss från vår egen skugga, eftersom den hur vi än vänder oss – såväl sökt som osökt – följer oss, omger oss och kommer emot oss ur alla riktningar. Endast genom att såväl i stort som smått försöka ta fasta på att livsvärldens konkreta vardag utgör såväl livsluften som jordmånen för vår mänskliga tillvaro – en hemvist som är inlemmade i ett oändligt allt där det minsta och det största i själva verket bär upp varandra, kan vi lära oss att bejaka gåvan att finnas till i en vardag som inte bara är ett inslag i livets brokiga väv utan utgör själva varpen. Konsten förnyande drivkraft ligger just att den kan öppna oss för att det alltid finns mera att se i det vi har för ögonen på den plats där vi befinner oss, och härigenom hjälpa oss att träda i en levande och ansvarstagande beröring med det förbisedda eller osedda i den vardag där våra liv i själva verket äger rum.


- - - - -


Medverkande i utställningen är:
Benjamin Forsell, Valter Kuni, Mia Strand, Malin Franzén, Moa Cederberg, Rebecka Nylund, Johanna Näsi, Linda Hietamäki, Johanna Luukkonen, Michel Ruths, Eleonora Hagström, Helen Eklöf. Albert Braun verkar som koordinator.


Näyttelyssä mukana:
Benjamin Forsell, Valter Kuni, Mia Strand, Malin Franzén, Moa Cederberg, Rebecka Nylund, Johanna Näsi, Linda Hietamäki, Johanna Luukkonen, Michel Ruths, Eleonora Hagström, Helen Eklöf. Albert Braun toimii kordinaattorina.


Contributing to the exhibition:
Benjamin Forsell, Valter Kuni, Mia Strand, Malin Franzén, Moa Cederberg, Rebecka Nylund, Johanna Näsi, Linda Hietamäki, Johanna Luukkonen, Michel Ruths, Eleonora Hagström, Helen Eklöf. Albert Braun as the coordinator.


 

06.06.16

Yrkeshögskolan Novias bildkonststuderandes avgångsutställning / 
Yrkeshögskolan Novian kuvataideopiskelijoiden lopputyönäyttely / 
Novia University of Applied Sciences Fine Arts graduation exhibition 
Utställning Vår Plats? fortsätter i Elverket i Jakobstad under Jakobs Dagar 17-24.7.2016
Näyttely Meidän paikka? jatkuu Energialaitoksessa Pietarsaaressa Jaakonpäivien aikana 17-24.7.2016
The exhibition Our Place? continues during Jakobs Dagar 17-24.7.2016

Välkommen / Tervetuloa / Welcome


 

26.04.16

Vår plats? / Meidän paikka? / Our place?
30.4-29.5.2016
Yrkeshögskolan Novias bildkonststuderandes avgångsutställning / 
Yrkeshögskolan Novian kuvataideopiskelijoiden lopputyönäyttely / 
Novia University of Applied Sciences Fine Arts graduation exhibition 
 
Maja Andersson, Nicoline Aspvik, Anna Björk, Tanja Fagerholm, Maria Forsblom, Anna Holmlund, Niclas Kangas, Mia Lindqvist, Emilia Siilasvuo, John Sjöberg, Marja Seppälä, Anne Louise Stangeland, Mirka Sulander
 
Vernissage / Avajaiset / Opening
29.4.2016 18:00
 
Utställningens öppetider / Näyttelyn aukioloajat / Opening hours
30.4-29.5.2016 
tis-sön / ti-su / tue-sun
12:00-18:00
 
Energiverket, Kanalesplanaden 9, Jakobstad / Energialaitos, Kanavapuistikko 9, Pietarsaari
 
 
Välkommen / Tervetuloa / Welcome !
 
evenemanget också på:


08.03.16

Snart ansökningstider...

/ansokan.jpg

03.02.16

I samband med workshopen Chromaflex - 16mm i Vasa inkommande helg, finns filmaren Richard Tuohy (Australien) i trakten.

http://www.filmverkstaden.fi/
Vi har möjlighet att snabbt få hit honom för en Artist-Talk vilket vi är riktigt glada över.
Det är förstås med kort varsel eftersom det blir inkommande torsdag kl. 15.30.
Alltså:Richard Tuohy - Artist-TalkTorsdag 4.2.
Föreläsningssalen kl. 15.30
Statement och hemsida hittar ni nedan.
Bland bilagorna finns ytterligare lite material.

Välkomna!

 10.06.15

REHEARSAL STAGE - Poems from Ostrobothnia from Novia-Jukki on Vimeo.

 

POP-Up Helsinki

pdf: 

poster_popup.pdf

 

22.05.15

29.04.15

28.04.15


Vy från utställningen elsewhere.
Utställningen är ett resultat från en installationsworkshop med Bildkonstlinjens årskurs 3 under ledning av Susanne Schär & Peter Spillmann (gästkonstnärer från Schweiz) och en naturkurs med årskurs 2 under ledning av Patrik Qvist (gästkonstnär från Stockholm).

23.04.15

elsewhere  .   24.04.–17.05.2015   .

Maja Andersson . Nicoline Aspvik . Beate Berntsen . Moa Cederberg . Helen Eklöf . Tanja Fagerholm . Maria Forsblom . Anna Holmlund . Niclas Kangas . Marja Seppälä . Emilia Siilasvuo . John Sjöberg .
Workshop by Susanne Schär & Peter Spillmann

Guests
Finn Appel . Benjamin Forsell . Eleonora Hagström . Linda Hietamäki . Eric Häger . Valter Kuni . Johanna Luukkonen . Johanna Näsi . Malin Rönn . Mia Strand .
Workshop by Patrik Qvist

Vernissage / Avajaiset / Opening 23.4 18:00
Välkommen! / Tervetuloa! / Welcome!


Galleri Gro / Campus Allegro - Jakobstad / Pietarsaari

http://gallerigro.blogspot.fi

17.04.15


VI SES PÅ TORGET!

Pop-Up Österbotten erbjuder oförglömliga upplevelser för invånarna, beslutsfattarna och turisterna i huvudstadsregionen. Under tre dagar lockar Senatstorget besökarna med fängslande uppträdanden...

http://www.pohjanmaa.fi

Novia Bildkonst deltar i pop-up Österbotten med bl.a. denna container. Tanken är nu att fylla den med intressant konst.

06.03.15
Vår alumn Matilda Enehgren just nu deltar i konsthögskolan Valands (Göteborg) Master-utbildnings vårsalong, Valand Academy, Master Thesis Exhibitions 2015.

05.02.15
03.02.15
Malin Ahlsved / Annabelle Dalby   

Okända berättelser - Untold Stories - Kertomaton tarina
Galleri GRO 6-28.2.2015

Vernissage / Avajaiset / Opening 5.2 18:00
Välkommen! / Tervetuloa! / Welcome!

http://gallerigro.blogspot.fi


27.01.2015
Tiden rullar på i god fart. Det har blivit nytt år med nya spännande saker på gång. Redan nu har det hunnit vara en s.k. ArtistTalk och nu kommer den andra:

Onsdag 28.1.2015 / kl 15.30
Campus Allegro / föreläsningssal 138 / intill ingången från Runebergsgatan
Yrkeshögskolan NOVIA / Köpmansgatan 10 / 68600 Jakobstad
PATRIK QVIST, född 1968, arkitekturstudier både vid City College of New York och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm (MA i arkitektur), just nu Artist in Residence vid Platform i Vasa, berättar om och presenterar sitt eget konstnärliga arbete. Han använder sig av en bred skala av olika uttryck och medier (bl.a. måleri). Utställningar, projekt och residenser både i Sverige och internationellt. Bor och arbetar i Stockholm.

Sway- the scattered forest of ancient trees: About a year go I started on a new project about trees that have been around for several thousand years. I had come to a point in my work with environmental issues where I wanted to engage in something positive and less gloomy than reports on climate change and found that really old trees could provide an interesting starting point for a discussion on resilience, sustainability and environment. On Wednesday, I will show some of this work, the bulk of which still is in progress; and also talk a little about alternate models of financing an art project and the artist as a tourist.


09.12.14
Konstgrafikverkstaden fick i dag ett  nytt akvatintskåp. Skåpet är i byggt i aluminium för att upfylla kraven på brandsäkerhet. Det är kanske inte så stort men kommer säkert att fylla ett behov av att få jämna gråa ytor i djuptryck.
Skåpet har storleken 60X60X100 cm och med benen inräknat är det 200 cm högt för att erbjuda bra arbetshöjd. Nu återstår endast en koppling till högtrycksluften för att få allt att fungera.02.12.14

Anna Łuczak & Sabrina Chou - Artist Talk

Anna Maria Łuczak & Sabrina Chou presents their work on Thursday 4.12. at 15 PM.
The Talk starts at the Museum of Jakobstad (Storgatan 2) and continues in the Lecture room at YH Novia appr. 16 PM (Campus Allegro / lecture room 138 / next to the entrance at Runebergsgatan).

27.11.14
RUSK Öppningskonsert 26.11.214 med visualiseringar och performances av studerande från utbildningen Bildkonst. Hela konserten i livestream:

25.11.14

RUSK processing / NOVIA Fine Arts Department / performances and videoprojections in progress / Maja Andersson, Moa Cederberg, Tanja Fagerholm, Nicoline Aspvik, Nanna Ylönen, Carina Ahlskog, Rebecka Nylund, Michel Ruths, Joakim Finholm, Albert Braun / wednesday 26.11 / 7 pm and friday 28.11 / 9 pm

http://schaumanhall.fi/rusk/


Bildkonst deltar aktivt i årets RUSK festival med olika visuella, konstnärliga inslag, videoscreenings/VJ, performances etc.
På Rusk hemsida får vi bl.a. läsa:
Rusk Festivalen i Jakobstad är tillbaka och årets tema är “Nätverk”.
"Vår uppfattning av världen förändras och blir alltmer mångsidig och utmanande. Nya nätverk och kopplingar uppstår inom konst, teknik och samhälle och utmanar gamla sätt att betrakta tid, tradition och kommunikation och förhållandet mellan dem. Samtidigt förblir andra delar av konstupplevelsen oförändrade"

20.11.14

an exhibition and décor
by Anna Maria Łuczak and Sabrina Chou

in the Malm House
Jakobstads Museum / Pietarsaaren kaupunginmuseo
Storgatan / Isokatu 2-4

from 22 November to 13 December
Opening: 22 November, 13 to 16h20.11.14

 /fc3d863b-b87d-4735-99b3-c6f58b61b210_11476039.jpg

 

 

 

 

 

 

Kristiina Hallantie on piirtänyt hellyttävän kuvan ja odottaa millaisia kommentteja se yleisössä herättää. KP/ANITA SALMI

Anita Salmi PIETARSAARI (KP)

– On mielenkiintoista nähdä, miten yleisö kokee tämän piirustukseni, pohtii Kristiina Hallantie viimeistellessään vauva-aiheista työtään.
Ehkä se herättää myönteisiä kommetteja, ei sellaisia, joissa esitetään, että kuva pitäisi repiä palasiksi. Toisaalta voihan joku kokea kuvan kielteisestikin.

– Olemme keskustelleet paljon, näitä töitä tehdessämme ja pohtineet piirtämisen taustoja, hän sanoo.

Läs mera >

 

20.11.14

Artikel i Österbottens Tidning angående utställningen"An expanded concept of drawing":

_Conception, production, distribution_. Cesare Pietroiusti in cooperation with Novia University of Applied Sciences / Fine Arts program and Galleri GRO / Jakobstad 2014.

/cesare-pietroiusti-galleri-gro.jpg/cesarepg.jpg

In Galleri Gro Cesare works with a group of students from Fine Art Department/ Novia: John Sjöberg, Valter Kuni, Anna Holmlund, Niclas Kangas, Eleonora Hagström, Tanja Fagerholm, Nicoline Aspvik, Mikaela Boxström, Michel Ruths, Marja Seppälä, Benjamin Forsell, Kristiina Hallantie. The concept of the workshop "An expanded concept of drawing" is to explore and experiment, through a group work, different options and possibilities for conceiving, producing and distributing drawings: repetitive patterns, preterintentional or random ways of crating images, projective interpretations of shapes, playing with the title and/or the signature and/or the caption of the drawing, imagining alternative ways of distribution and drawings made for senses other than visual, inventing specific obstructions or variations on given themes, playing with the invisible, using words or texts as elements, giving value to mistakes etc.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)