Allmänna utrymmen i Campus Allegro

 


Två broar förbinder den gamla huskroppen med den nya.

Lounge utanför Åbo Akademi


Konstnärsmaterialshopen Ateljé Gammalklockars


Student- och affärsrestaurangen -divino-


Campus Allegros utbildningars gemensamma bibliotek