Ansökan om studieplats

/opintopolku_large-sv.png

Ansökan för inledande av studier hösten 2019

Ansökningstiden har gått ut. I medlet av juni annonseras ifall utbildningen besluter sig för en eventuell kompletteringsantagning i augusti. 

Antagningsgrunder och inträdesprov, studieinfo.fi

  • Utbildningen inleds: Hösten 2019
  • Undervisningsspråk: svenska
  • Undervisningstid: Dagundervisning
  • Undervisningsställe: Närundervisning
  • Studieform: Handledda studier, Självständiga studierFlerformsundervisning
  • Utbildningens omfattning: 240 studiepoäng
  • Planerad längd: 4 år
  • Avgiftsbelagd: Nej
  • Examensbenämningar: Bildkonstnär (YH)

 


 

Högskolornas gemensamma ansökan våren 2019:

20.3 - 3.4.2019. Studieinfo

Ort: Köpmansgatan 10, Jakobstad
Examen: Bildkonstnär (YH)
Urvalsprov: 4-5.6.2019

 


 

Förhandsuppgift

Förhandsuppgiften laddas upp i ansökningsblanketten senast 10.4.2019 kl. 15.00 och den bedöms enligt skalan godkänd/underkänd.

Förhandsuppgiften består av följande delar:

1. En portfölj/mapp med valfritt material, motiv och innehåll (såsom teckningar, målningar, fotografier, filmer, projektdokumentationer etc.). Portfolion laddas upp i ansökningsblanketten. Även hänvisning till eventuell www-adress stöder din ansökan. Skulpturer och större målningar skall presenteras i form av fotografier. Alla digitalt uppladdade fotografier i formatet jpeg.


2. En text som beskriver ditt intresse för val av denna utbildning och som beskriver din egen syn på konst och din målsättning varför du vill studera konst och få yrkestiteln bildkonstnär (YH).

 


Urvalsprov

Sökande med godkänd förhandsuppgift kallas till urvalsprov.

Vid provtillfället uppvisas kallelsen och ett identitetskort försett med fotografi. Urvalsprovet sker under två dagar, 4-5.6.2019, och den sökande kallas till en av dagarna. Urvalsprovet består av en intervju och en praktisk uppgift.

Sökande antas på basen av urvalsprovsresultatet. För att kunna bli antagen krävs att sökande får minst 50 poäng (av maximala 100 poäng) i urvalsprovet och att varje del av provet är godkänd. Resultatet i urvalsprovet är giltigt under ansökan i fråga.

Mera information om förhandsuppgiften och urvalsprovet ges av studerandeservice i Jakobstad, tfn 06-328 5821 eller studiebyran.jakobstad@novia.fi.


Läs mera här:

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)