Ansökan om studieplats

/opintopolku_large-sv.png

Ingen tilläggsansökan för studiestart 2017

Nästa ansökningsomgång under gemensamma antagningen våren 2018

 

Antagningsgrunder och inträdesprov, studieinfo.fi

  • Utbildningen inleds: Hösten 2018
  • Undervisningsspråk: svenska
  • Undervisningstid: Dagundervisning
  • Undervisningsställe: Närundervisning
  • Studieform: Handledda studier, Självständiga studierFlerformsundervisning
  • Utbildningens omfattning: 240 studiepoäng
  • Planerad längd: 4 år
  • Avgiftsbelagd: Nej
  • Examensbenämningar: Bildkonstnär (YH)

 


 

Högskolornas gemensamma ansökan våren 2018:

Mars-april. Datum meddelas senare.

Ort: Köpmansgatan 10, Jakobstad
Examen: Bildkonstnär (YH)
Urvalsprov: Juni 2018 (datum meddelas senare)

 


Förhandsuppgift

Förhandsuppgift skall inlämnas senast (början av april. exakt datum meddelas senare) kl. 15.00 och den bedöms enligt skalan godkänd/underkänd. Förhandsuppgiften sänds eller inlämnas till Yrkeshögskolan Novia, Bildkonst, Köpmansgatan 10, 68600 JAKOBSTAD.

Förhansuppgifterna kan även skickas till följande adress: [javascript protected email address]

Meddela gärna i förväg om du skickar uppgifterna via mail och ta gärna kontakt om vi inte inom ett dygn bekräftat att vi emottagit förhandsuppgifterna.

Förhandsuppgiften består av följande delar:

1. En portfölj/mapp med valfritt material, motiv och innehåll (såsom teckningar, målningar, fotografier, filmer, projektdokumentationer etc.). Portfolion kan sändas in i digital form (pdf). Även hänvisning till eventuell www-adress stöder din ansökan. Skulpturer och större målningar skall presenteras i form av fotografier. Alla digitalt skickade fotografier i formatet jpeg.

2. En text som beskriver ditt intresse för val av denna utbildning och som beskriver din egen syn på konst och din målsättning varför du vill studera konst och få yrkestiteln bildkonstnär (YH).

 


Urvalsprov

Sökande med godkänd förhandsuppgift kallas till urvalsprov.

Vid provtillfället uppvisas kallelsen och ett identitetskort försett med fotografi. Urvalsprov sker tisdag 5.6 samt onsdag 6.6 från kl. 10:00 och fram till ca 17-tiden. Den sökande kallas till en av dagarna och bör reservera hela dagen. Urvalsprovet består av intervju och en praktisk uppgift.

Sökande antas på basen av urvalsprovsresultatet. För att kunna bli antagen krävs att sökande får minst 50 poäng (av maximala 100 poäng) i urvalsprovet och att varje del av provet är godkänd. 

Mera information om förhandsuppgiften och urvalsprovet ges av studiebyrån i Jakobstad, tfn 06-328 5821 eller per e-post: studiebyran.jakobstad@novia.fi.

 


Läs mera här: