Graffiti

Graffiti (italienska, plural av graffito, ‘ristning’, ytterst av grekiska graphein, ‘skriva’) syftar på text ibland med samband med bilder som i konstnärligt syfte uppförts på ytor i det offentliga rummet av privatpersoner. Termen avser oftast den graffiti som "från 1970-talets början utvecklats av ungdomar i USA, som under subkulturella och oftast illegala former gör tags, throw-ups och pieces eller bilder som innehåller något av dessa formelement, huvudsakligen med sprayburkar på exempelvis murar,väggar och tåg". - Wikipedia

Under 1970 och 80-talet ansågs graffiti mest vara fult och vandalism av byggnader och annat. Idag är det inte riktigt så. Men samtidigt är det stor skillnad på riktig graffiti och kladd som en del gör utan mening eller att man ser vad det är. 

Graffiti som en subkultur och sprayoknst utvecklades i slutet av 1960-talet. Då var det mest att skriva sin signatur så mycket som möjligt. Första stora konstnärerna var Cornbread och Cool Earl. Idag har vi många kända graffitikonstnärer så som Banksy, Blu, Mode 2, Miss Van, samt många fler.

27 Aug 2021