Olika konststilar

Genom historien har ett antal konststilar och epoker vuxit fram, tynat bort och återupplivats igen. Konstens uttryck hör ofta samman med det politiska läget i Europa och genom en översikt blir det också tydligt att nästan alla konststilar är en reaktion till den föregående stilen.

Renässansen pågick mellan år 1400 till 1550. Några konstnärer från denna tid är bland annat Leonardo da Vinci och Michelangelo.

Manierismen kännetecknas av överdrivna former, tillgjorda teatraliska rörelser och otydliga perspektiv. Ett exempel på en konstnär är Parmigianino.

Barocken var mellan år 1500 till 1600. Ett exempel på en konstnär är Peter Paul Rubens.

Rokoko pågick mellan år 1710 till 1760, en konst som bland annat Jean-Honoré Fragonard ägnade sig åt.

Nyklassicism varade mellan år 1750 till 1820. Konststilen inspirerades av antika grekiska och romerska teman samt ideal. Konstnärer var bland annat Jacques-Louis David.

Romantiken avbildar romantiken på ett romantiskt och många gånger dramatiskt sätt. Det fanns flera stilar under romantiken som Hudson River Skolan, Orientalismen och Prerafaeliter. Romantiken varade mellan 1780 till 1880 där konstnärer som bland annat Marcus Larson var med och bidrog.

Realism – Syftet med realismen är att avbilda verkligheten som den är. De förekommer flera skolor under genren som Barbizonskolan och Neutralismen. Gustave Courbet är en konstnär som kännetecknas med Realismen.

Impressionism hade stort fokus på färg och ljusspel snarare än detaljer. Claude Monet är en världskänd konstnär som målade i denna konststil. Stilen var som mest aktiv kring 1870.

Symbolism – Konststilen ville avlägsna sig från realistiska motiv något som Hugo Simberg gjorde. Symbolismen var som mest populär runt 1880-talet.

Jugend – Även kallat Art Nouveau är en dekorativ stil med slingrade linjer från växtriket. Stilen hittar man på konstverk som gjordes mellan 1880-talet till 1910-talet.

Pointillism - Konstverken bygger på små målade färgprickar som tillsammans bildar ett motiv. En känd konstnär inom denna stil är Georges Seurat.

Modernism – Sammanfattar benämningen för den nya konsten. Konststilen sträcker sig från 1890-talet och framåt.

Cloisonism – En annan benämning för konststilen är Syntetism. Konsten består av rena färgfält med mörka konturer och förekommer från omkring 1890-talet. En känd konstnär inom detta är Paul Gauguin.

Kubism – Avbildar verkligheten i form av hårda raka linjer, kantiga former och färgfält. Stilen är vanlig på konstverk från början av 1900-talet. Bohumil Kubista är en konstnär som sysslade med denna typ av konst.

Expressionism – Konsten förvränger verkligheten både vad gäller form och färg. Franz Marc är en typisk konstnär inom denna stil som ofta går att hitta på konst kring 1910-talet.

Abstrakt konst – De flesta konstverk inom abstrakt konst föreställer inte något eller skiljer sig i alla fall väsentligt från verkligheten. Theo van Doesburg skapade konstverk inom denna stil omkring 1910-talet.

Futurism – En italiensk stil där konsten föreställer gestalter och föremål i rörelse. Denna konst var som mest aktiv runt 1910-talet med konstnärer som bland annat Umberto Boccioni.

Abstrakt expressionism – Är en konststil från Nordamerika som etablerades under runt 1940. Konsten består av slumpmässiga och tillfälliga former av fläckar, rispor, repor, plumpar och färgstänk. 

Minimalism – Enkla former som upprepas enligt de principer som konstnären själv har bestämt. Populär bland konst från 1960-talet.

Fotorealism – är en konst som försöker avbilda verkligheten som den ser ut på bild. Vanligt runt 1960-talet. Konstnärer som bland annat Ralf Krampe var aktiv inom stilen.

24 Jun 2021